Schilderwerken

Een schilder is iemand die de schilderkunst beoefent, die bestaat uit het schilderen van afbeeldingen, fresco’s, grafische werken en in het algemeen het versieren van verschillende soorten oppervlakken. In de Griekse en Romeinse tijd was de schilder ook betrokken bij het decoreren van de beelden, die zo geschilderd waren dat ze zoveel mogelijk op het echte model leken.

schilderen

Beschrijving

Tot de Renaissance was de schilder vooral een ambachtsman, voornamelijk betaald om gebeurtenissen te vertellen door middel van afbeeldingen, of ze nu heilig of feestelijk waren door klanten zoals de kerk of particuliere burgers (edelen en / of rijke bourgeois) en slechts enkele grote kunstenaars onderscheidden zich van de massa ambachtslieden min of meer capabel. De praktijk van portretten bevestigt zichzelf in de Renaissance en zal met succes worden voortgezet tot de negentiende eeuw.

Vanaf de negentiende eeuw, met nieuwe fotografische technieken die onmiddellijke en veel getrouwere portretten mogelijk maakten, werd de schilder van beroep fotograaf of “recycleerde” hij zichzelf als illustrator, grafisch ontwerper, schetser of karikaturist, en alleen de schilder-kunstenaar bleef, die hij schildert op basis van de persoonlijke inspiratie van het geschilderde onderwerp en veel minder vaak op opdracht van een klant.

Aangezien er zelfs vandaag de dag een markt voor schilderkunst is, met kunstgalerijen en veilingen van schilderijen, werd een algemeen geloof geboren, wijd en zijd verspreid, maar zonder enige historische basis, stelt het dat veel “kunstenaars”-schilders daadwerkelijk voor geld schilderen en hiervoor reden waarom het geen echte kunstenaars zijn: de realiteit is dat, hoewel er nog steeds betalende klanten zijn die onderwerp en thema opleggen (zoals onder meer gebeurt bij bepaalde priv√©wedstrijden en voor overheidsopdrachten), de werken altijd als originele, subjectieve en autonoom.

De schilder die voor geld schildert, kan niet als een eenvoudige ambachtsman worden beschouwd, want ondanks het onderwerp en het opgelegde thema schildert hij volgens zijn individuele “kalligrafie” (in de picturale zin begrepen), voert het werk uit volgens zijn stijl, legt op (en eist) een “handtekening” (erkenning) aan het einde van zijn werk, iets wat de vakman normaal niet doet. Om al deze redenen moet de schilder die in opdracht schildert in alle opzichten worden beschouwd als een kunstenaar, een kunstprofessional.

Professionele aspecten

Professionele schilders, die worden gekenmerkt door degenen die puur hobby- en amateuristisch zijn, behoren tot een specifieke professionele sector, aangezien er een verifieerbaar kunstsysteem is dat getuigt van een erkende en gedocumenteerde carrière van aanzienlijk historisch belang, en wat hun opleiding betreft, is er een academische Рopleiding aan de Academies voor Schone Kunsten (AFAM), afgifte van kwalificaties in de volgende graden en masterklassen: L-3 disciplines van figuratieve kunst, muziek, entertainment en mode, LM-89 Kunstgeschiedenis.

Sponsoren